ورود به حساب کاربری

اگر به طور تصادفی مقداری موم ارتودنسی را قورت دادم چه باید بکنم